2018 – styczeń

 

Zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej, jako część realizacji projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych bram hangarowych”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.