W okresie kilkunastu lat działalności na rynku produktów i usług dla budownictwa, firma AL-STAL uczestniczyła w realizacji szeregu prestiżowych inwestycji. Każdorazowo priorytetem dla wszystkich pracowników firmy było osiągnięcie maksymalnego zadowolenia Klienta przy zachowaniu dodatniego wyniku finansowego zlecenia. Potwierdzeniem tego jest szereg listów referencyjnych i gratulacyjnych otrzymanych od Kontrahentów po zakończeniu realizacji inwestycji. Przedstawiona lista najważniejszych realizacji firmy AL-STAL z ostatnich lat potwierdza kompetencje i doświadczenie jej pracowników oraz wiodącą pozycję firmy w branży.

Realizacje