FUNDUSZE EUROPEJSKIE

W okresie swojej działalności w branży budowlanej firma AL-STAL uczestniczyła w realizacji kilku projektów inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoliło między innymi na modernizację parku maszynowego i środków transportu, zakup sprzętu komputerowego i programów do projektowania inżynierskiego oraz budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji przeciwpożarowych wielkowymiarowych przeszklonych ścian osłonowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Głuchowie k. Łańcuta” nr projektu: WND-RPPK.01.01.00-18-019/08, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych bram hangarowych” nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0147/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” nr POPW.01.02.00-18-0003/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

 

Postępowanie przetargowe nr 01/POPW/2018

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania 01/POPW/2018

W wyniku postępowania 01/POPW/2018 wybrano wykonawcę:

CONSULTING TOMASZ KRYPEL

Mogielnica 550, 36-040 Boguchwała

 

 

Postępowanie przetargowe nr 02/POPW/2018

Informacja o wyborze wykonawcy do postępowania 02/POPW/2018

W wyniku postępowania 2/POPW/2018 wybrano wykonawcę:

GERMAN POLAND BRIDGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Jabłońskiego 14, 35-068 Rzeszów

 

 

Postępowanie przetargowe nr 03/POPW/1.2

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na dostawę i instalację programu komputerowego w ramach realizacji ww. projektu. W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Pobierz

Załącznik nr 3 – DOŚWIADCZENIE – wykaz realizacji – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru wykonawcy do postępowania 3/POPW 1.2

W wyniku postępowania 3/POPW 1.2 wybrano wykonawcę:

ORGADATA East Europe Sp. z o. o.,

BoWiD 9a, 75- 209 Koszalin,

 

Data  wpływu oferty: 30.01.2019r. godz. 11:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz