2023 – Styczeń

Zakończenie realizacji projektu badawczo – rozwojowego, którego celem było opracowanie i wdrożenie nowego typu bram podnoszonych Elastico Warm z innowacyjnymi nośnymi profilami o konstrukcji hybrydowej i nowatorskim rozwiązaniem ruchomego słupka.