PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNE


Pracownia Projektowa Konstrukcji Budowlanych firmy AL-STAL prowadzi pełny zakres usług projektowania konstrukcyjnego, począwszy od prac koncepcyjnych, poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego i warsztatowego, wykorzystując takie programy jak Autodesk Robot Structural Analysis, Specbud, AutoCAD Revit Structure Suite oraz ProSteel. Specjalizacją Pracowni jest projektowanie konstrukcji nośnych ciągów technologicznych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Pracownicy działu projektowego posiadają wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie pozwalające na wykonywanie projektów konstrukcyjnych najbardziej wymagających obiektów budowlanych. Posiadane zaawansowane oprogramowanie inżynierskie umożliwia dokonywanie wielopłaszczyznowych analiz i symulacji pracy poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków. Oferta firmy obejmuje projekty konstrukcyjne: koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i warsztatowe obiektów produkcyjnych, mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich.

Specjalizacją Pracowni Konstrukcji Budowlanych są projekty konstrukcji wsporczych linii i instalacji technologicznych, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. W ścisłej koordynacji z projektantami urządzeń produkcyjnych i montażowych projektujemy elementy konstrukcyjne:

  • tradycyjnych systemów transportu technologicznego typu EHB / EMS, POWER & FREE
  • saniowych systemów transportu technologicznego typu SKID ANLAGE
  • podnośników podłogowych montażu końcowego
  • pomostów roboczych i obsługowych, pomostów pod urządzenia sterownicze i technologiczne

Oferta projektowa firmy AL-STAL obejmuje wykonywanie kompleksowych projektów ścian osłonowych, świetlików dachowych i okładzin elewacyjnych. Atutem naszych projektantów jest dobra znajomość wiodących na rynku systemów ślusarki aluminiowej i stalowej oraz wielu rodzajów wentylowanych okładzin elewacyjnych z kamienia, szkła, metalu, ceramiki bądź płyt kompozytowych. Kompleksowe projektowanie obejmuje:

  • inwentaryzację geodezyjną elewacji
  • analizę statyczno – wytrzymałościową okładzin i paneli elewacyjnych wraz z podkonstrukcja nośną
  • projekt wykonawczy i warsztatowy elewacji
  • dokumentację montażową i powykonawczą